Toni Stenström Rajat ylittäviä ajatuksia

Karjala

Havaintoja Itä-Karjalasta, osa II

Karjalan kieltä puhutaan Karjalan tasavallassa enää vain pienissä maalaiskylissä. Kieli jakautuu murteiltaan kolmeen pääkategoriaan, joista pohjoisin on Vienassa puhuttu varsinaiskarjala, eteläisin Aunuksessa puhuttu livvinkarjala ja itäisin Äänisen rannoilla puhuttu lyydi. Tämä on historiallisesti johtanut siihen, ettei karjalalle ole edelleenkään luotu oikeaa yhtenäistä kirjakieltä, eivätkä kielitieteilijät ole vieläkään päässeet yhteisymmärrykseen siitä, voiko esimerkiksi vienankarjalaa pitää omana kielenään vai yhtenä suomen itämurteista.

Havaintoja Itä-Karjalasta, osa I

Matkailu Venäjän Karjalassa voi olla historiaa tuntemattomalle ihmisille varsin hämmentävää, sillä viralliset rajalinjat nykyisen Karjalan alueella eivät vastaa enää juurikaan perinteisiä kieli- ja kulttuurirajoja. Suomelle kuuluneet Karjalankannas ja Laatokan Karjala on tätä nykyä jaettu hallinnollisesti Pietaria ympäröivän Leningradin oblastin ja pohjoisempana sijaitsevan Karjalan tasavallan kesken, samalla kun Terijoen kaupunki lähimaastoineen on liitetty suoraan Pietarin kaupunkiin.

Sellanen ol' Viipuri

Viipurin kaupunki kiinnostaa suomalaisturisteja yleensä historiansa takia. Aikoinaan kyse oli noin 83 000 asukkaan kansainvälisestä ja monikielisestä kulttuurikaupungista ja Suomen toiseksi suurimmasta kaupungista. Veteraaniyhdistysten bussit ja ikääntyneet kotiseutumatkailijat ovatkin yleinen näky Karjalankannaksen teillä. Päätimme matkustaa kaveriporukalla kaupunkiin Lada Samaran kyydissä ja tutustua sen nykyiseen, venäläisempään ilmeeseen, ja teimme havaintoja kaupungin kehityksestä nyt 2000-luvulla.

Tverinkarjalaisten nykypäivää

Tverinkarjalaiset ovat pieni itämerensuomalainen kansa Volgan alkulähteillä Venäjän Tverissä. Suomea läheisesti muistuttavan karjalan kielen varianttia puhuvien tverinkarjalaisten historia ulottuu aina 1600-luvulle, kun Karjalan kannaksen ortodoksiväestö pakeni protestanttisen Ruotsin laajentumista Venäjälle.

Aikamatka menetettyyn Suomeen

Siirryin juuri Pietariin viikonlopun kestäneeltä matkaltani läpi Laatokan pohjoispuolen ja Karjalan kannaksen, yllättyen suuresti löytäessäni aivan Suomen rajan tuntumasta yhden mielenkiintoisimmista tähänastisista matkakohteistani. Käsittelen tässä kirjoituksessani niin reissuni toteutumista kuin vierailemiani kohteita kaikille kyseisestä alueesta kiinnostuneille, sillä matkani eteni paitsi omalaatuisessa seurassa, myös omalaatuisella tavalla.

Julkaise syötteitä